Bohaterowie Wiki
Advertisement

Powracającym tematem w fikcji dotyczącej bohaterów jest utrata rodziców (zwykle obojga), najczęściej w młodym wieku, co najmniej przed ukończeniem 18 lat. Niektóre sieroty zostają oddzielone od swoich rodzin i znajdują je po jakimś czasie. Niektórzy nigdy nawet nie mieli rodziców i są klonami urodzonymi w laboratorium. A czasami, gdy śmierć obojga rodziców jest wystarczająco poważna, są sprowadzani przez obraźliwych opiekunów.

Wszystkie elementy (183)

Advertisement